Više za vas!
Pretraga poslova Prijava Bookmark

Zaštita osobnih podataka

Odredbe o zaštiti osobnih podataka na našoj internetskoj stranici o karijeri, portalu za zapošljavanje te za prijavu na natječaje.

Zahvaljujemo vam na interesu za zaštitu podataka u Lidlu. Želimo da se prilikom posjeta našim internetskim portalima i prijavama za radno mjesto u Lidlu (stranica za karijeru i portal za zapošljavanje) osjećate ugodno i sigurno. Zaštita vaših osobnih podataka samo je jedan od načina pružanja kvalitetne korisničke usluge.

1. Na stranici za karijeru

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka obavještavaju vas o tome na koji način i u kojoj mjeri se vaši osobni podaci obrađuju kada posjetite našu stranicu o karijeri. Osobni podaci su informacije koje se mogu izravno ili neizravno povezati s vama. Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakon o elektroničkim komunikacijama  služe kao pravna osnova za zaštitu podataka.

2. Na našem portalu za zapošljavanje (izrada profila kandidata)

Zahvaljujemo vam na zanimanju za karijeru u Lidlu. U sljedećim odjeljcima obavijestit ćemo vas o tome koje podatke obrađujemo kada posjetite portal za zapošljavanje.

3. Kada se prijavljujete

U sljedećem odjeljku objasnit ćemo koje podatke obrađujemo kada se prijavite za određeno radno mjesto.

4. Vaša prava koja imate kao ispitanik